Yrityksen yleistiedot

Raiski Arkkitehdit Oy on tamperelainen v.2008 perustettu arkkitehtitoimisto. Toimisto aloitti toimintansa nimellä Arkkitehtitoimisto Hiltunen & Raiski Oy ja vaihtoi yrityksen nimen v.2017 nykyiseksi.

Toimistossa työskennellään monipuolisten hankkeiden parissa suunnittelun painopisteen ollessa erityisesti uudistuotanto- ja toimistorakennusten parissa, uudisasuinrakentamisessa, sekä asuinkerrostalojen julkisivukorjaus- ja laajennusrakentamisessa.

Suunnittelutyössä haluamme palvella tilaajaa laadukkaalla ja ammattitaitoisella suunnittelutyöllä, nopealla reagoinnilla ja erityisesti tilaajan tarpeet huomioimalla. Pyrimme ottamaan jokaisen hankkeen erityispiirteet huomioon heti alkuvaiheen luonnostelusta alkaen, keskittymään jokaiseen hankkeeseen syvällisesti ja antamaan hankkeelle vahvaa arkkitehtoonista otetta. Nykyaikaisten työskentelytapojen ja työkalujen tehokas hallinta mahdollistaa muuntautuvan ja nopean vasteen suunnittelu- ja rakennustyön aikaisille muutostarpeille.

Henkilöstö

Päätoimialueet:

 • Uudisrakennuksen arkkitehtisuunnittelu
 • Uudisrakennuksen pääsuunnittelu
 • Asuinrakennuksen arkkitehtisuunnittelu
 • Asuinrakennuksen pääsuunnittelu
 • Korjausrakentamisen arkkitehtisuunnittelu
 • Korjausrakentamisen pääsuunnittelu
 • Tuotantorakennuksen arkkitehtisuunnittelu
 • Tuotantorakennuksen pääsuunnittelu
 • Korjaamorakennuksen arkkitehtisuunnittelu
 • Korjaamorakennuksen pääsuunnittelu
 • Toimistorakennuksen arkkitehtisuunnittelu
 • Toimistorakennuksen pääsuunnittelu
 • Myymälärakennuksen arkkitehtisuunnittelu
 • Myymälärakennuksen pääsuunnittelu
 • Alueenkäyttösuunnittelu