LIDL SUOMI

MYYMÄLÄRAKENNUS, HELSINKI, 1 976m2

2018

Helsingin Alppikylään rakennettu myymälärakennus päivittäistavaran myyntiin.

Myymälärakennuksen arkkitehtisuunnittelu, joka toteutettiin käyttäen kauppaketjun uusinta myymälän layoutia. Rakennuksen sovittaminen tiiviiseen kaupunkimaiseen korttelirakenteeseen toi oman haasteensa, jotta rakennuksen vaatimat toiminnot saatiin sovitettua toimivaksi kokonaisuudeksi. Suunnitteluprosessi vietiin läpi tietomallina ja tiiviissä yhteistyössä erikoissuunnittelijoiden kesken.

Rakennuttajakonsultti: Lidl Suomi Ky
Pääurakoitsija: Jatke Oy

LIDL SUOMI myymälärakennus helsinki